1. Wybrać odpowiedni produkt, następnie jego ilość i klikając na przycisk Do koszyka, przejść do kolejnego etapu zamówienia.
  2. W kolejnym etapie są do wyboru dwie opcje Kontynuuj zakupy lub Pokaż koszyk.
  3. Należy kontynuować zakupy lub prawidłowo wypełnić formularz zamówienia (dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje; zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych) oraz wybrać metodę dostawy i płatności.
  4. Przed potwierdzeniem zamówienia należy sprawdzić swoje dane, zamówione produkty, ich liczbę oraz zapoznać się z warunkami sprzedaży określonymi w niniejszym Regulaminie (potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z jego wiążącym założeniem i oznacza akceptację postanowień Regulaminu).
  5. Po prawidłowo przeprowadzonej operacji złożenia zamówienia pocztą elektroniczną zamawiającemu zostanie przesłane elektroniczne potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji.