0
0,00 zł
 x 

Twój koszyk jest pusty

Ostatnio oglądane produkty

Drukuj

Z152 - Waga elektroniczna 5000g/ 1 g

Kod produktu: Z152
Cena brutto:87,00 zł
Rabat

Zestaw zawiera łatwą w użyciu wagę elektroniczną doskonale nadającą się do stosowania podczas wykonywania doświadczeń na lekcjach fizyki. Zakres ważenia wagi wynosi 0-5000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka ma średnicę 150 mm. Waga jest zasilana z baterii AA i posiada funkcję automatycznego tarowania. W celu oszczędzania baterii waga, jeśli nie jest używana, wyłącza się automatycznie po około dwóch minutach.

Szczegółowy opis wagi i sposobu jej użycia

Panel sterujący − funkcje przycisków

z099 foto1
 1. Przycisk z099 foto4− włączanie i wyłączanie wagi.
 2. Przycisk z099 foto3(MODE) − zmiana jednostek, gramy (g) na uncje (oz) lub odwrotnie; jednostkę, w której jest podawany wynik pomiaru, wskazuje strzałka na wyświetlaczu.
 3. Przycisk z099 foto2(TARE) − tarowanie (zerowanie) wagi.

Uruchomienie wagi

Naciśnięcie przycisku z099 foto4 włącza wagę. Na wyświetlaczu (w celu kontroli jego działania) pojawiają się wszystkie dostępne znaki, a po chwili wyświetla się „0”. Nieużywana waga wyłącza się automatycznie po około dwóch minutach.

Tarowanie

Sposób 1.

Włączamy wagę. Wyświetlacz powinien wskazać „0”. Na szalce kładziemy naczynie. Wyświetlacz wskaże masę naczynia. Naciskamy przycisk z099 foto2 (TARE). Wyświetlacz wskaże „0”. Od tej chwili wskazywane na wyświetlaczu wyniki ważeń, aż do ponownego tarowania wagi lub jej wyłączenia, będą automatycznie pomniejszane o masę naczynia, które było na szalce podczas tarowania.

Sposób 2.

Na szalce kładziemy naczynie. Włączamy wagę. Wyświetlacz powinien wskazać „0”. Od tej chwili wskazywane na wyświetlaczu wyniki ważeń, aż do ponownego tarowania wagi lub jej wyłączenia, będą automatycznie pomniejszane o masę naczynia, które było na szalce podczas tarowania.

Ważenie

 1. Ważenia przedmiotów bez pojemnika.
  • Przyciskiem Włączanie i wyłączanie wagi włączamy wagę. Wyświetlacz powinien wskazywać „0”.
  • Na szalce kładziemy ważony przedmiot. Na wyświetlaczu pojawi się wynik ważenia (masa ważonego przedmiotu).
 2. Ważenie przedmiotów, materiałów sypkich lub cieczy znajdujących się w pojemniku/naczyniu (dwie wersje).
  A
  • Włączamy wagę.
  • Na szalce kładziemy pusty pojemnik. Waga wskaże masę pojemnika.
  • Wagę tarujemy, naciskając przycisk Przycisk TARE (TARE). Wyświetlacz wskaże „0”.
  • Pojemnik zdejmujemy z szalki i wsypujemy lub wlewamy przedmioty/materiał/ciecz, które chcemy zważyć. Pojemnik stawiamy delikatnie na szalce. Wyświetlacz wskazuje wynik ważenia (masę przedmiotów, materiału sypkiego lub cieczy).
  B
  • Na szalce kładziemy pusty pojemnik.
  • Włączamy wagę. Wyświetlacz wskaże „0”.
  • Pojemnik zdejmujemy z szalki i wsypujemy lub wlewamy przedmioty/materiał/ciecz, które chcemy zważyć. Pojemnik stawiamy delikatnie na szalce. Wyświetlacz wskazuje wynik ważenia (masę przedmiotów, materiału sypkiego lub cieczy).

Błędy sygnalizowane na wyświetlaczu

EEEEE masa ważonego przedmiotu (wraz z ewentualnym pojemnikiem) przekracza zakres wagi (5000 g).
Lo za niskie napięcie zasilania (wyczerpane baterie).
Unst niestabilne zero podczas włączania wagi.
Out2 masa przedmiotu (pojemnika) znajdującego się na wadze podczas tarowania przekracza zakres zerowania wagi.


Kalibracja wagi

 1. Włączamy wagę przyciskiem Włączanie i wyłączanie wagi.
 2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „0”, naciskamy przycisk Przycisk MODE (MODE) tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat CAL.
 3. Naciskamy przycisk Przycisk MODE (MODE) powtórnie − napis CAL na wyświetlaczu zaczyna migać, a po chwila pojawia się migająca wartość 5000 g.
 4. Na szalce kładziemy odważnik 5000 g. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat PASS.
 5. Zdejmujemy odważnik z szalki i wyłączamy wagę przyciskiem Włączanie i wyłączanie wagi . Procedura kalibracji jest zakończona.
 6. W celu sprawdzenia poprawności kalibracji włączamy wagę i kładziemy na szalce odważnik użyty do kalibracji. Jeśli wskazanie wagi wynosi 5000 g, kalibracja została wykonana prawidłowo.

Uwaga: Nie należy rozpoczynać procedury kalibracji, jeśli nie ma się do dyspozycji odważnika wzorcowego 5000 g o masie znanej z dokładnością lepszą niż 1 g. Użycie podczas kalibracji odważnika o masie różnej od 5000 g (lub o zbyt małej dokładności) może spowodować błędne wskazania wagi i konieczność powtórnej kalibracji za pomocą odpowiedniego odważnika.

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.