0
0,00 zł
 x 

Twój koszyk jest pusty

Ostatnio oglądane produkty

Drukuj
Probówki do wirownicy
Probówki do wirownicy – siła odśrodkowa

Z206c - Probówki do wirownicy – siła odśrodkowa

Kod produktu: Z206c
Cena brutto:89,00 zł
Cena podstawowa z VAT 129,00 zł
Rabat -40,00 zł
Ilość

Zestaw ten jest działającym modelem wirówki laboratoryjnej. Efektowny pokaz odwirowywania pozwala jednocześnie wytłumaczyć zasadę działania urządzenia oraz zilustrować praktyczne wykorzystanie pozornej siły bezwładności do oddzielenia cząstek zawiesiny od cieczy, w której się znajduje.

Budowa/Opis techniczny:
Zestaw składa się z pięciu elementów: dwóch szklanych probówek, dwóch plastikowych gilz na te probówki i statywu. Probówki szklane na zawiesinę do odwirowania, zakończone stożkowo, mają wysokość 11,5 cm i pojemność wyskalowaną do 10 cm3. Ich średnica zewnętrzna to 16 mm. Plastikowe gilzy mają długość 10,5 cm przy średnicy zewnętrznej 20 mm. Statyw osadzony jest na pręcie o długości 11 cm i ma dwa ramiona, zakończone aluminiowymi pierścieniami na gilzy, mogącymi obracać się tak, aby gilzy z probówkami mogły odchylać się na zewnątrz podczas wirowania.

Działanie:
Po umieszczeniu statywu w wirownicy do pierścieni aluminiowych wstawiamy plastikowe gilzy, do nich zaś szklane probówki z zawiesiną. Może nią być na przykład proszek węgla aktywnego w wodzie. Siła ciężkości działająca na poszczególne ziarenka jest zbyt mała, aby przezwyciężyć lepkość cieczy i opaść samoczynnie na dno – zawiesina utrzymuje się. Po wprawieniu probówek w szybki ruch obrotowy i pojedynczych minutach wirowania następuje osadzenie cząstek zawiesiny na dnie. Dobrze jest wyciągnąć probówkę po wirowaniu i porównać jej zawartość z podobną, niepoddaną temu działaniu a zawierającą taką samą zawiesinę jak przed wirowaniem.

Wykorzystanie zgodnie z podstawą programową:
IV etap edukacyjny, punkt 1., podpunkt 11) „Uczeń wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu w układzie nieinercjalnym".

Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.